ELEKTROMANYETİK RADYASYON VE ZARARLARI
 

 
Kaynaklar, Makaleler ve Resmi Bilgi Alınabilinecek Adresler

 

 

  • Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (87-101)

  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, ÇNAEM, 31/05/1994 Tarih ve B. 02. 1. TAE. 5. .00. 09 ; 045-653-94 Sayılı Rapor.

  • Istanbul Tıp Fakultesi Dergisi Med 2009;72:77-83   www.itfdergisi.com

  • Gök Ş . , Soysal Z. , Elektrik akımlarının Canlı Organizmada Meydana Getirdiği Lezyonlar 1983, İstanbul, S:130

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
E-KÜTÜPHANE İÇERİĞİ : ELEKTROMANYETİK RADYASYON (EMR)