ELEKTROMANYETİK RADYASYON VE ZARARLARI
 


 

 

Cep Telefonları ve Zararları

Cep telefonlarının tüm zararları kapsamlı olarak incelenememiştir. Tüm zararlarının ve insanlar üzerindeki etkilerinin daha detaylı incelenebilmesi için daha uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır.


Kanser ve beyin hücrelerine etkisi Finlandiya'da insan hücreleriyle ve canlı farelerle yapılan iki yıllık bir deneyin sonuçlarına göre cep telefonları zararlı maddelerin beyine kan yolu ile girmesini engelleyen kan bariyerlerine zarar vermektedir. Küçülen bariyerler beyne ulaşan zararlı molekülleri filtreleme görevini tam olarak yerine getirememektedir.Selçuk Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, cep telefonu kullanımı alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların oluşma riskini artırmaktadır.

Cep telefonu ve kanser arasındaki ilişkiyi araştıran günümüze kadar ki en kapsamlı çalışma Danimarka'da yapılmıştır. Aralarında 10 yıldan fazladır cep telefonu kullanan kişilerin de bulunduğu 420 bin kişinin katıldığı bu araştırma da cep telefonu ile hiçbir kanser tipi arasında bağlantı kurulamamıştır. Bunun haricindeki araştırmaların çoğunda da cep telefonunun kanser riskini artırdığına dair bir bulguya ulaşılamamıştır. Birkaç araştırmada, beyin kanseri olan kimselerde cep telefonu kullanılan tarafta kanser gelişme riskinin yüksek olduğunu gösteren bulgular elde edilmiştir. Ancak aynı kimselerin beyninin diğer yarısında kanser gelişme riskinin de düştüğü gözlenmiştir.

Bununla birlikte birçok kanser türünün vücutta oluşumu on yıldan fazla sürdüğü için, kablosuz telefonların özellikle insanlarda kanserojen etkisinin tam olarak incelenebilmesi uzun zaman gerekmekte ve deneklerin kablosuz telefonları bu süre zarfında yoğun olarak kullanan kimseler olması gerekmektedir. İsviçre'nin Orebro Üniversitesi'nden Profesör Kjell Hansson Mild, birçok resmi raporun kablosuz telefonların zararsız olduğunu söylemesini çok tuhaf bulduğunu, on yıldan fazla kablosuz telefon kullanımının vücutta değişikliklere neden olduğunu gösteren güçlü bulguların bulunduğunu belirtmiştir.

Baş ağrısı, görme ve işitmeye etkileri

Oyun, SMS gibi görsel öğelerinin uzun süre kullanımı göz yorulmasına ve baş ağrısına neden olabilir. Aynı şekilde sesli öğelerinin uzun süre, yüksek ayarda ve özellikle kulaklık ile kullanımı geçici ve kalıcı işitme kayıplarına ve baş ağrısına neden olabilir.

Dikkati azaltması

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre direksiyon başında cep telefonu kullanımı dikkati %30 oranında azaltmaktadır. Bu etki yasaların izin verdiği maksimum alkol miktarının yaptığı etkiden daha fazladır. Birçok ülkede direksiyon başındayken elde cep telefonu kullanımı kanunen yasaktır. Yasalarda yapılan son değişikliklerle "ahizesiz" (İngilizce: hands-free) kullanım da yasaklanmaya çalışılmaktadır.

Cep telefonunun bir organımız olduğunu zannetmemek, hayatı cep telefonu olmadan idare etmenin yollarını aramak, mümkün mertebe klasik iletisim araçlarını kullanmak.

KISA VADELİ ZARARLARI (24 SAAT)

· Görüs alanında daralma.

· Kalp pilinin bozulma riski.

· Yoğun stres ve yorgunluk hissi.

· Konsantrasyon ve dikkat bozulması.

· Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma.

· İsitmede geçici aksaklıklar olusması. Bas ağrıları ve sersemleme.

UZUN VADELİ ZARARLARI (10 YIL)

· Genetik yapının bozulması.

· Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri.

· Kan beyin bariyerinin zedelenmesi.

· Kalp rahatsızlıkları.

· Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski.

· Kalıcı isitme bozuklukları.

· Embriyo gelisiminin zarar görmesi.

· Kadınlarda düsük riskinin artması.

· Kan hücrelerinin bozulması.

· Bağısıklık sisteminin bozulması.

· Yüksek tansiyon.

· Sperm sayısının azalması.

 

Özel Emme Oranı olarak ifade edilen “SAR” değeri cep telefonlarının kullanılırken vücudun emdiği radyasyon miktarının watt cinsinden karsılığı olarak tanımlanıyor.Buna göre tavsiye edilen maksimum oranı 10 gramlık dokuda 2 watt açıklanan listede yer alan 0.12 watt\1.5 watt arasında değisen radyasyon emme değerlerinin, Uluslar arası Radyasyon Koruma Komisyonu tarafından güvenli olduğu açıklandı. Yine de bu oranların da insan sağlığına zarar verip vermediği kesin olarak kanıtlanamadı. Telefonların sar değerini öğrenmek için:  sitesi ziyaret edilebilir.

Cep telefonlarına ait SAR değerleri

www.sarvalues.com

Özgül Soğurluma Oranı ( ÖSO, SAR ) ( W/ kg ); Vücut dokularının birim kütlesi tarafından soğurulan enerjinin soğurulma hızıdır.  Ağırlığı dm olan bir kütle tarafından soğurulan enerji dW ve ise , bu kütle tarafından soğurulan enerjinin soğurulma hızı aşağıdaki şekilde ifade edilir.

SAR değeri, elektrik alan şiddeti, ortamın efektif iletkenliği ve ortamın lokal kütle yoğunluğu cinsinden (6) eşitliği ile de verilebilir.

Elokal: Organizmada ilgilenilen yerdeki elektrik alan değeri (V/m)

σeff  : Efektif iletkenlik ( S/ m)

p : Lokal kütle yoğunluğu ( kg / m³ )

Yapılan deneylerde elektromanyetik alanlarda 30 dk bir süre içinde yaklaşık 4 W/kg ‘lık SAR değerine maruz kalmanın vücut sıcaklığını 1 derece arttırdığı gözlenmiştir. Bu değer dikkate alınarak mesleki etkilenme sınırı 4/10= 0,4 W/ kg SAR, genel sınır 4 /50= 0,08 W/ kg SAR olarak belirlenmiştir.

Özgül soğurulma oranı vücut büyüklüğüne ve bölgelere göre değişmektedir.

Eğer Elektromanyetik ışınmaya maruz kalan organın boyutu dalga boyu ile mukayese edilebilir büyüklükte ise bu bölgede duran dalga oluşabilmekte ve bazı noktalarda çok yoğun enerji yutulması olabilmektedir.

Bu nedenle SAR dalga boyu ile değişmektedir.

SAR değerlerini doğrudan ölçme imkanı olmadığından dolayı yoldan ölçümler yapılır. İnsan kafasının elektriksel özelliklerine yakın sıvı ile meydana getirilmiş yapma insan kafası üzerinde ölçümler yapılmaktadır.